majowywiatr.

146 tekstów – auto­rem jest ma­jowy­wiatr..

Tyl­ko lo­jal­ność tworzy or­ga­nizm wiary. 

myśl dnia z 5 lutego 2013 roku
zebrała 22 fiszki • 3 stycznia 2013, 13:01

W no­ce wpa­dają wszys­tkie de­mony, które wypędzić chce­my z nies­po­koj­nych dni. 

myśl
zebrała 22 fiszki • 1 sierpnia 2012, 14:48

Wiel­kim płomieniem nie og­rze­jesz dłoni.
Uciek­niesz al­bo spłoniesz. 

myśl dnia z 7 lipca 2012 roku
zebrała 18 fiszek • 18 czerwca 2012, 15:13

słuszność mil­czy bez obaw 

myśl
zebrała 16 fiszek • 28 maja 2012, 21:27

Pokój jest naj­pod­stępniej­szą z prób. 

myśl
zebrała 35 fiszek • 7 września 2011, 18:46

Naj­sku­teczniej­szym kłam­stwem jest to, po­dane z og­ro­mem prawdy. 

myśl
zebrała 32 fiszki • 28 sierpnia 2011, 16:39

Śmierć naj­piękniej kpi z inteligencji. 

myśl dnia z 10 sierpnia 2014 roku
zebrała 70 fiszek • 28 maja 2011, 15:13

a i z wiekiem nie wszys­tko po­zos­ta­je wewnątrz 

myśl
zebrała 37 fiszek • 22 maja 2011, 17:29

Wy­jaśnienie jest pokrętnym odzwier­cied­le­niem przyczyny. 

myśl
zebrała 33 fiszki • 18 maja 2011, 23:30

Im więcej wiem, tym częściej wiem mniej więcej. 

aforyzm dnia z 14 stycznia 2016 roku
zebrał 131 fiszek • 2 maja 2011, 16:09

majowywiatr.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

10 lutego 2016, 19:29Irracja sko­men­to­wał tek­st I chy­ba w mi­nucie [...]

7 września 2015, 19:38Smurf007 sko­men­to­wał tek­st Śmierć naj­piękniej kpi zin­te­ligen­cji.